Försäljningsvillkor

Allmänt

Beställning

Retur av varor

För alla köp gäller givetvis konsumentköplagen men vissa varor kan dessutom omfattas av en garanti från leverantören. Ett exempel på detta är startbatterier för bilar där det lämnas 2 års garanti. Med garanti menas funktionsgaranti och att felet i varan antingen åtgärdas eller att varan byts ut. Med garanti menas INTE att man kan återlämna varan på grund av att man hittat en liknande till lägre pris någon annan stans.

Vid beställning i butik av varor, reservdelar eller tillbehör, erläggs en handpenning om minst 30 % av varans pris, dock lägst 100 kr. För ordervärde understigande 100 kr erlägges hela beloppet. Vid beställning via internet levereras varorna mot postförskott om inget annat avtalats. Beställda men ej uthämtade varor debiteras alltid för nedlagda kostnader, dock minst 300 kr.

Normalt tillämpas inte något öppet köp men om det blivit fel så att en reservdel inte passar, exempelvis på grund av fel information i en databas, byts den givetvis ut. Observera att i dessa fall kan även priset vara annat och kan skilja både uppåt och nedåt. Om det blivit fel vara på grund av bristande eller felaktig information från kunden kan den bara returneras i samband med byte mot rätt del. I de fall rätt del inte kan uppbådas kan varan eventuellt returneras mot ett prisavdrag om normalt 30 %. Vid returer gäller alltid att varan skall vara hel och ren, den skall kunna säljas igen. Skadade eller använda varor bytes inte, detsamma gäller vid skadat emballage.